Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.05.2011 16:20 - Защо НКЖИ не е в списъка на администрациите по чл.6, ал.1 от ПМС № 67 от 2010 г. ?
Автор: rail Категория: Други   
Прочетен: 3061 Коментари: 2 Гласове:
0

Последна промяна: 12.11.2011 13:54


Представяме ви коментар на Петър Делчев, получен на имейл адреса на Блогът за железници (rail.blog@abv.bg).

Здравейте !
Казвам се Петър Делчев и съм администратор на интернет-форум "Български железници - bgrail.eu ".
Пиша по повод на многобройните дискусии, които се водят както във въпросния форум, така и в публичното пространство относно въпроса защо жп проектите не вървят с тази скорост с която автопроектите по Оперативна програма "Транспорт". Аз знам някои от възможните отговори, но бих искал тук сега да споделя един конректен такъв факт, който е отворен въпрос към всички имащи отношение към това.

Защо НКЖИ като един основните бенефициенти по Оперативна програма "Транспорт" не попада в списъка на администрациите и административните звена, от които могат да се включат служители в списъците по чл. 6, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет за заплатите в бюджетните организации и дености от 14.04.2010 г., в сила от 01.01.2010 г.

Или иначе казано, защо служителите на НКЖИ, които са пряко ангажирани с Оперативна програма "Транспорт" нямат право на т.нар. "двойни заплати", (неофциаилно наименование на заплащането на тези служители) а работещи от следните ведомства имат такова:

1 2 3 4
Администрация Административно звено Източник на финансиране
по     (републиканският бюджет, Техническа
ред     помощ)
1 Администрация наМинистерския 1. Дирекция "Програмиране на ОП "Техническа помощ"
  съвет средствата от Европейския съюз"  
    2. Дирекция "Мониторинг 
на
Републиканският бюджет/
    средствата от Европейския съюз" ОП "Техническа помощ"
    3. Дирекция "Информация и системи 
за
ОП "Техническа помощ"
    управление на средствата от ЕС"  
    4. Дирекция "Оперативна програма ОП "Техническа помощ"
    "Техническа помощ"  
2. Министерство на финансите 1.  Дирекция "Национален фонд" Републиканският бюджет
    2. Дирекция "Централно звено за Републиканският бюджет
    финансиране и договаряне"  
    3. Дирекция "Оперативна програма Техническа помощ ОП "Административен
    "Административен капацитет" капацитет"/Републиканският бюджет
3. Министерство на регионалното 1. Главна дирекция "Програмиране на Техническа помощ ОП "Регионално
  развитие и благоустройството регионалното развитие" развитие"
    2. Главна дирекция "Управление на Републиканският бюджет
    териториалното сътрудничество"  
    3. Дирекция "Европейски Републиканският бюджет
    инфраструктурни проекти"  
4. Министерство на околната среда 1. Дирекция "Фондове на Европейския Техническа помощ ОП "Околна среда"
  и водите съюз за околна среда"  
    2. Дирекция "Кохезионна политика за Техническа помощ ОП "Околна среда"
    околна среда"  
    3. Дирекция "Европейски и Републиканският бюджет
    международни проекти"  
5. Министерство на труда и Главна дирекция "Европейски Техническа помощ ОП "Развитие на
  социалната политика фондове, международни програми и човешките ресурси"
    проекти"  
6. Министерство на икономиката, Дирекция "Европейски фондове за Техническа помощ ОП "Развитие на
  енергетиката и туризма конкурентоспособност" конкурентоспособността на българската
      икономика"
7. Министерство на транспорта, Дирекция "Координация на програми и Републиканският бюджет/
  информационните технологии и проекти" Техническа помощ ОП "Транспорт"
  съобщенията    
8. Министерство на земеделието и 1. Дирекция "Развитие на селските Техническа помощ Програма за развитие на
  храните райони" селските райони
    2. Дирекция "Наблюдение, Републиканският бюджет
    координация и административен  
    контрол на Разплащателната агенция"  
    3. Дирекция "Директни плащания и Републиканският бюджет
    пазарна подкрепа"  
    4. Главна дирекция "Земеделие, гори Републиканският бюджет
    и поземлени отношения", отдел  
    "Идентификация на земеделските  
    парцели"  
9. Министерство на образованието, Главна дирекция "Структурни Техническа помощ ОП "Развитие на
  младежта и науката фондове и международни човешките ресурси"
    образователни програми"  
10. Министерство на вътрешните Дирекция "Международни проекти" Републиканският бюджет
  работи Дирекция "Координация на борбата с Републиканският бюджет
    правонарушенията, засягащи  
    финансовите интереси на  
    Европейския съюз"  
11. Изпълнителна агенция "Одит на Изпълнителният директор и Републиканският бюджет/
  средствата от Европейския съюз" държавните служители в ОП "Техническа помощ"
  към министъра на финансите специализираната администрация  
12. Изпълнителна агенция по Дирекция "Европейски фонд за Техническа помощ ОП "Рибарство и
  рибарство и аквакултури рибарство" аквакултури"
13. Изпълнителна агенция за Главна дирекция Техническа помощ ОП "Развитие на
  насърчаване на малките и "Конкурентоспособност и иновации" конкурентоспособността на българската
  средните предприятия - междинно звено   икономика"
14. Агенция за социално Дирекция "Международно Техническа помощ ОП "Развитие на
  подпомагане сътрудничество, програми и човешките ресурси"
    европейска интеграция"  
15. Агенция по заетостта Дирекция "Европейски фондове и Техническа помощ ОП "Развитие на
    международни проекти" човешките ресурси"
16. Агенция "Пътна инфраструктура" Дирекция "Изпълнение на проекти по Техническа помощ ОП "Транспорт"
    Оперативна програма "Транспорт" и  
    Кохезионен фонд"  
17. Национален център "Европейски младежки програми и политики" Дирекция "АПФИО" Оперативни разходи по Програма "Младежта в действие"
    Дирекция "УПЕММП" Оперативни разходи по Програма "Младежта в действие"
    Звено вътрешен одит Оперативни разходи по Програма "Младежта в действие"

Надявам се, чрез този блог, писмото ми да бъде адресирано до когото трябва, а именно Министерски съвет, м-р Томислав Дончев, както и други ведомства, които имат отношение в случая.

В крайна сметка излиза, че кадрите работещи по жп проектите са още изначално поставени в неравностойно положение спрямо служителите занимаващи се с автопроекти (и не само!). Е, тогава може би не е случайно, че в края на оперативния период налице ще имаме поне 3 напълно завършени автомагистрали и нито една жп магистрала. Далеч съм от мисълта, че удвояване на заплатите на служители на НКЖИ ще реши проблемите на жп проектите, тъй като проблем там има като цяло с политическата воля на национално ниво и нереформираността на голяма част от жп сектора, но не считам и, че това не е маловажен въпрос.

Благодаря за обърнатото внимание и ще се надявам приложено да изпратите моето запитване до компетентните институции. Убеден съм, че ще и бъде обърнато сериозно внимание, имайки предвид публичността на питането, което отправям.Гласувай:
0
01. анонимен - Служител в НКЖИ
03.10.2011 20:41
Г-н Делчев, не знаете ли, че има втора ръка служители и проекти ? В Регионалното министерство взимат по 5000 лв заплати, а в НКЖИ се молим да ни ги вдигнат от 500 на 900 лв. И после искат да няма корупция-Явно пътните проекти са по-важни от жп проектите - така, че никой да не очаква, че ще имаме успехи в тази област.
цитирай
2. анонимен - Не, че са по-важни пътните проекти, ...
04.11.2011 17:16
Не, че са по-важни пътните проекти, но по-принцип са по ефективни, поради което в цяла Европа дела на превозите по железен път намалява, а в България ще намалее още повече, ако се правят нереалистични проекти като например Видин - София за неколко милярда и т.н. Ако няма възвращаемост на инвестициите, дори късно, но все пак неизбежно се стига до фалит
цитирай
Търсене